Zmluva č. 1362/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1362/2010
Dodávateľ:Emel Bratislava, s.r.o., Bratislava, Švabinského 21
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 924,37
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 924,37
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy