Zmluva č. IU/2006/70028

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2006/70028
Dodávateľ:Agentúra sociálnych analýz, Palisády 36, 811 06 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Realizácia zberu empirických údajov pre výskumné úlohy v rámci kampane Rady Európy: "Každý iný, všetci rovní".
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 132,51
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 132,51
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy