Zmluvy za Okresný súd Topoľčany


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osto-0110-000513/1992/Zb.-20100804-1344 Anna Hlatká - DADA Zmluva na poskytnutie služby 0 0 Okresný súd Topoľčany 01.08.2010 31.12.2010
osto-0110-00040/1964/Zb.-20081126-1111 Data Centrum Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku 0 0 Okresný súd Topoľčany 24.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osto-0040-000513/1992/Zb.-20081127-0723 FACHMAN, spol. s r.o. Zmluva na poskytnutie služby na vykonanie upratovacích služieb 0 0 Okresný súd Topoľčany 01.02.2006 31.07.2010
osto-0110-000513/1992/Zb.-20081128-1855 IURA EDITION, spol.s r.o. Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv 0 0 Okresný súd Topoľčany 23.04.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osto-0110-000513/1992/Zb.-20090804-0835 Július Skladaný SPS Zmluva o dielo - dodávka a výmena termostatických hlavíc 0 0 Okresný súd Topoľčany 31.07.2009 28.08.2009
osto-0110-00040/1964/Zb.-20081216-1421 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY pre havarijné poistenie motorových vozidiel 472 0 Okresný súd Topoľčany 08.01.2008 08.01.2010
osto-0110-00040/1964/Zb.-20081216-1427 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group POISTNÁ ZMLUVA poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 148 0 Okresný súd Topoľčany 08.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osto-0100-00040/1964/Zb.-20090218-1117 Krajský súd v Nitre Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Topoľčany 02.02.2009 02.02.2009
osto-0110-00040/1964/Zb.-20081126-1237 Krajský súd v Nitre Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Topoľčany 02.12.2008 27.02.2009
osto-0110-000513/1992/Zb.-20081218-1232 Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o. ZMLUVA č. 85/2008 o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 0 0 Okresný súd Topoľčany 01.12.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osto-0040-000513/1992/Zb.-20100215-1334 Ministerstvo financií SR Zmluva o odbere kolkových známok 0 0 Okresný súd Topoľčany 02.02.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osto-0110-000513/1992/Zb.-20081209-0754 Miroslav Gábriš - SERVIS Predaj kancelárskej techniky ZMLUVA O DIELO 0 0 Okresný súd Topoľčany 22.01.2007 31.12.2007
osto-0110-000513/1992/Zb.-20081125-1256 Miroslav Gábriš - SERVIS Predaj kancelárskej techniky Kúpna zmluva 0 0 Okresný súd Topoľčany 25.01.2008 25.01.2009
osto-0110-000513/1992/Zb.-20090217-1312 Miroslav Gábriš - SERVIS Predaj kancelárskej techniky Zmluva o dielo 0 0 Okresný súd Topoľčany 23.01.2009 31.12.2009
osto-0110-000513/1992/Zb.-20090217-1319 Miroslav Gábriš - SERVIS Predaj kancelárskej techniky Zmluva o dielo 0 0 Okresný súd Topoľčany 23.01.2009 31.12.2009
osto-0110-000513/1992/Zb.-20090217-1325 Miroslav Gábriš - SERVIS Predaj kancelárskej techniky KÚPNA ZMLUVA 0 0 Okresný súd Topoľčany 23.01.2009 23.01.2010
osto-0110-000513/1992/Zb.-20081126-0951 Miroslav Gábriš - SERVIS Predaj kancelárskej techniky Zmluva o dielo 0 0 Okresný súd Topoľčany 25.01.2008 31.12.2008
osto-0110-000513/1992/Zb.-20100215-1231 Miroslav Gábriš - SERVIS Predaj kancelárskej techniky Zmluva o dielo 0 0 Okresný súd Topoľčany 09.02.2010 31.01.2011
osto-0110-000513/1992/Zb.-20100215-1239 Miroslav Gábriš - SERVIS Predaj kancelárskej techniky Zmluva o dielo 0 0 Okresný súd Topoľčany 09.02.2010 31.01.2011
osto-0110-000513/1992/Zb.-20100215-1250 Miroslav Gábriš - SERVIS Predaj kancelárskej techniky Kúpna zmluva 0 0 Okresný súd Topoľčany 09.02.2010 09.02.2012