Zmluvy za Okresný súd Spišská Nová Ves


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ossnv-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1431 BOZPPO Mandátna zmluva na ochranu pred požiarmi v objektoch 2 0 Okresný súd Spišská Nová Ves 01.07.2006 31.12.2010
ossnv-0110-000513/1992/Zb.-20100809-0622 BOZPPO Mandátna zmluva na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 1 0 Okresný súd Spišská Nová Ves 01.07.2006 31.12.2010
ossnv-0110-00040/1964/Zb.-20100809-1328 DataCentrum Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Spišská Nová Ves 11.03.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ossnv-0110-000513/1992/Zb.-20100809-0905 Globtel GSM, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb 31 0 Okresný súd Spišská Nová Ves 25.08.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
ossnv-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1248 IURA EDITION spol.s r.o., OZ COMPRIS software Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 135/99 2 0 Okresný súd Spišská Nová Ves 13.12.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
ossnv-0100-000513/1992/Zb.-20100811-0918 Ján Širila - stavebno-obchodná firma Zmluva o dielo č. 17/96 408 0 Okresný súd Spišská Nová Ves 18.06.1996 Zmluva na dobu neurčitú.
ossnv-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1505 KEDO - upratovacie služby Zmluva na vykonanie upratovacích služieb 18 0 Okresný súd Spišská Nová Ves 01.01.2010 31.12.2010
ossnv-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1122 KEDO - upratovacie služby Zmluva na vykonanie upratovacích služieb 18 0 Okresný súd Spišská Nová Ves 01.01.2008 31.12.2008
ossnv-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1128 KEDO - upratovacie služby Zmluva na vykonanie upratovacích služieb 18 0 Okresný súd Spišská Nová Ves 01.01.2009 31.12.2009
ossnv-0110-00040/1964/Zb.-20100809-1407 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva-zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 589 0 Okresný súd Spišská Nová Ves 01.01.2009 31.12.2009
ossnv-0110-00040/1964/Zb.-20100809-1415 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva 453 0 Okresný súd Spišská Nová Ves 01.01.2009 31.12.2009
ossnv-0110-00040/1964/Zb.-20100809-1421 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva- zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 589 0 Okresný súd Spišská Nová Ves 01.01.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
ossnv-0110-00040/1964/Zb.-20100810-1356 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 290 0 Okresný súd Spišská Nová Ves 13.05.1994 Zmluva na dobu neurčitú.
ossnv-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1439 LE CHÉQUE DÉJEUNER Zmluva o poskytovaní služieb 48 0 Okresný súd Spišská Nová Ves 14.04.2013 Zmluva na dobu neurčitú.
ossnv-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1359 Mlynsko´-pekársky a cestovinársky kombinát Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 1 0 Okresný súd Spišská Nová Ves 01.05.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
ossnv-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1337 NOVES Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise 500 0 Okresný súd Spišská Nová Ves 06.05.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
ossnv-0110-000513/1992/Zb.-20100809-0925 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 9 0 Okresný súd Spišská Nová Ves 08.07.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
ossnv-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1023 OTIS Výťahy, s.r.o. Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení 910 0 Okresný súd Spišská Nová Ves 01.11.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
ossnv-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1431 Pracovná zdravotná služba Zmluva o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci 2 0 Okresný súd Spišská Nová Ves 01.01.2010 31.12.2010
ossnv-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1339 Pracovná zdravotná služba Zmluva o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci 2 0 Okresný súd Spišská Nová Ves 01.01.2008 31.12.2008