Zmluvy za Okresný súd Skalica


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ossi-0110-000513/1992/Zb.-20090903-1423 ABIA, spol. s r.o. Zmluva o dielo 2 0 Okresný súd Skalica 28.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ossi-0110-000513/1992/Zb.-20090831-1401 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 0 0 Okresný súd Skalica 25.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ossi-0110-000513/1992/Zb.-20090831-1424 DOXX - Stravné lístky Zmluva č. 08K881040 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 64 0 Okresný súd Skalica 03.03.2008 30.06.2010
ossi-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1518 DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 106 0 Okresný súd Skalica 01.07.2010 30.06.2014
ossi-0110-000513/1992/Zb.-20090904-1035 Ing. arch. Jozef Kolacia Zmluva o dielo 990 0 Okresný súd Skalica 10.03.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ossi-0110-000513/1992/Zb.-20090902-0915 IURA EDITION spol.s r.o., OZ COMPRIS software Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 023/2008 0 0 Okresný súd Skalica 19.03.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ossi-0110-000513/1992/Zb.-20090908-0847 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 414 0 Okresný súd Skalica 25.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ossi-0110-000513/1992/Zb.-20090908-0915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 591 0 Okresný súd Skalica 25.02.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ossi-0110-000513/1992/Zb.-20100223-1128 Krajský súd v Trnave Zmluva o prevode správy majetku 2 0 Okresný súd Skalica 26.02.2009 26.02.2009
ossi-0110-000513/1992/Zb.-20090909-0818 Krajský súd Trnava Zmluva číslo Spr. 4071/08 o prevode správy majtku ( § 9 zákona č.278/1993 zb. ) 130 0 Okresný súd Skalica 01.01.2008 02.01.2008
ossi-0110-000513/1992/Zb.-20090831-1321 LE CHÉQUE DÉJEUNER Komisionárska zmluva 0 0 Okresný súd Skalica 11.01.2008 28.02.2008
ossi-0110-000513/1992/Zb.-20100802-0903 LE CHÉQUE DÉJEUNER Zmluva o poskytovaní služieb 106 0 Okresný súd Skalica 01.07.2010 30.06.2014
ossi-0110-000513/1992/Zb.-20090904-1439 Lindström, s.r.o. Zmluva o servisnom prenájme rohoží 0 0 Okresný súd Skalica 11.09.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ossi-0110-000000/0000/0.0.-20090904-0940 Okresný súd Dunajská Streda Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Skalica 02.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ossi-0110-000513/1992/Zb.-20090908-1346 Okresný súd Senica Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu . 0 0 Okresný súd Skalica 28.03.2008 25.02.2009
ossi-0110-00040/1964/Zb.-20090904-1018 Okresný súd Skalica Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu 0 0 Krajská prokuratúra Trnava 25.08.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ossi-0110-000513/1992/Zb.-20090908-1422 Okresný súd Skalica Zmluva Ev.č.1-22/32-08 o poskytovaní stravovania uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka. 0 0 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby 01.01.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ossi-0110-000513/1992/Zb.-20100812-0807 Okresný súd Skalica Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu. 0 0 Krajská prokuratúra Trnava 25.09.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ossi-0110-000513/1992/Zb.-20090902-1320 Okresný súd Skalica Zmluva o závodnom stravovaní ev. č. 31/z/2008 0 0 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby 11.02.2008 31.12.2008
ossi-0110-000000/0000/0.0.-20090902-1236 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Skalica 12.03.2008 Zmluva na dobu neurčitú.