Zmluvy za Okresný súd Rimavská Sobota


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osrs-0110-000513/1992/Zb.-20100519-0857 akad.sochár Ján Filo Zmluva o dielo 3 0 Okresný súd Rimavská Sobota 12.03.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osrs-0110-00040/1964/Zb.-20090219-1453 Alianz - Slovenská poisťovňa a.s Poistná zmluva 25 0 Okresný súd Rimavská Sobota 28.02.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osrs-0110-00040/1964/Zb.-20090219-1503 Alianz - Slovenská poisťovňa a.s Poistná zmluva 204 0 Okresný súd Rimavská Sobota 03.09.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osrs-0110-000513/1992/Zb.-20090219-0938 Alsig, s.r.o. Kúpna zmluva č.S-2003SK-03 9 0 Okresný súd Rimavská Sobota 13.11.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osrs-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1515 COMPRIS software,s.r.o. Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 038/99 633 0 Okresný súd Rimavská Sobota 29.03.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
osrs-0110-00040/1964/Zb.-20090109-1530 Data Centrum Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Rimavská Sobota 14.06.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osrs-0110-00040/1964/Zb.-20090219-0959 Data Centrum Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Rimavská Sobota 14.06.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osrs-0110-000513/1992/Zb.-20090127-1038 EVPÚ a.s. Zmluva o poskytovaní služby CA EVPÚ 0 0 Okresný súd Rimavská Sobota 11.12.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osrs-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1432 FOLLOW ME Slovakia, s.r.o. Servisná zmluva č. 498/07 0 0 Okresný súd Rimavská Sobota 20.03.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osrs-0110-000513/1992/Zb.-20090113-0905 FOLLOW ME Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva 4 0 Okresný súd Rimavská Sobota 14.12.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osrs-0110-000513/1992/Zb.-20090113-0914 FOLLOW ME Slovakia, s.r.o. Servisná zmluva 526/07 0 0 Okresný súd Rimavská Sobota 14.12.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osrs-0110-000513/1992/Zb.-20090127-1008 FOLLOW ME Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva 04/514/07 - Do 4 0 Okresný súd Rimavská Sobota 16.10.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osrs-0110-000513/1992/Zb.-20100128-1224 Ing. arch Erik Klaubert Mandátna zmluva č.2009/1201 0 0 Okresný súd Rimavská Sobota 08.12.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osrs-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1139 Ing. arch. VladimírKordík- ŠTÚDIO AK Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie 115 0 Okresný súd Rimavská Sobota 08.10.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
osrs-0110-000513/1992/Zb.-20100128-1108 Ing. arch. VladimírKordík- ŠTÚDIO AK Zmluva o dielo č. 032009 0 0 Okresný súd Rimavská Sobota 08.09.2009 30.10.2009
osrs-0110-000513/1992/Zb.-20090113-1105 Kelcom International Banská Bystrica, s.r.o. Zmluva o servisnej a revíznej činnosti 0 0 Okresný súd Rimavská Sobota 16.09.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osrs-0110-000513/1992/Zb.-20090219-1421 Kelcom International Banská Bystrica, s.r.o. Zmluva o servisnej a revíznej činnosti č. 5/2003 82 0 Okresný súd Rimavská Sobota 16.09.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osrs-0110-00040/1964/Zb.-20091007-0821 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla 130 0 Okresný súd Rimavská Sobota 27.08.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osrs-0110-000000/0000/0.0.-20090309-1100 Krajský súd v Banskej Bystrici Zmluva o prevode majetku štátu 217 0 Okresný súd Rimavská Sobota 21.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osrs-0110-000000/0000/0.0.-20090309-1107 Krajský súd v Banskej Bystrici Zmluva o prevode správy majetku štátu 2 0 Okresný súd Rimavská Sobota 14.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.