Zmluvy za Okresný súd Poprad


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ospp-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1135 Brantner Poprad, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 0 0 Okresný súd Poprad 01.02.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ospp-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1518 eTel Slovensko s.r.o. Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Poprad 01.06.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ospp-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1202 CHEMEKO spol. s r.o. Zmluva na upratovacie práce 24 0 Okresný súd Poprad 01.01.2010 31.12.2010
ospp-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1125 IURA EDITION spol.s r.o., OZ COMPRIS software Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 054/2008 1 0 Okresný súd Poprad 30.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospp-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1528 Kelcom international Poprad, s.r.o. Servisná zmluva 0 0 Okresný súd Poprad 05.04.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
ospp-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1031 Q - BG, s.r.o. Zmluva o dielo 9 0 Okresný súd Poprad 17.03.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
ospp-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1506 Segas Zmluva o dielo 0 0 Okresný súd Poprad 12.09.2000 Zmluva na dobu neurčitú.
ospp-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1007 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 0 0 Okresný súd Poprad 01.01.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ospp-0110-000513/1992/Zb.-20100806-0842 SOFTIP - East, spol. s r.o. Zmluva o dielo 5394204 190 0 Okresný súd Poprad 13.12.1994 Zmluva na dobu neurčitú.
ospp-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1201 Tatrahasil Mandátna zmluva 245 0 Okresný súd Poprad 01.04.1996 Zmluva na dobu neurčitú.
ospp-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1151 Ústredná vojenská nemocnica SNP Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 0 0 Okresný súd Poprad 22.04.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ospp-0110-000513/1992/Zb.-20100805-0956 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyúčtovaním 0 0 Okresný súd Poprad 01.01.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ospp-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1022 Východoslovenské vodárne a kanalizácie Košice, Odštepný závod Poprad Kúpna zmluva 0 0 Okresný súd Poprad 17.06.2002 Zmluva na dobu neurčitú.