Zmluvy za Okresný súd Piešťany


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ospe-0110-000513/1992/Zb.-20091008-1018 ANTES B+M s.r.o. Zmluva o servise a údržbe č. 4003/Z/08/H 0 0 Okresný súd Piešťany 01.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospe-0110-000513/1992/Zb.-20100430-1258 Bytový podnik Piešťany, s.r.o. Zmluva o dodávke tepla č.2/2008 0 0 Okresný súd Piešťany 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospe-0110-000513/1992/Zb.-20100812-0831 ČIKO, s.r.o. Zmluva o dielo 988 0 Okresný súd Piešťany 02.01.2008 31.03.2008
ospe-0110-000513/1992/Zb.-20100812-0838 ČIKO, s.r.o. Zmluva o dielo 750 0 Okresný súd Piešťany 01.04.2008 31.03.2009
ospe-0110-000513/1992/Zb.-20091008-1110 DataCentrum Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. D0627/2008 0 0 Okresný súd Piešťany 22.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospe-0110-00040/1964/Zb.-20100811-0807 DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č.10K000029- Doxx 0 0 Okresný súd Piešťany 01.07.2010 30.06.2014
ospe-0110-000513/1992/Zb.-20100811-0956 DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY spol. s r.o. Zmluva číslo: 08K881041 0 0 Okresný súd Piešťany 06.03.2008 06.03.2009
ospe-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1004 DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY spol. s r.o. Zmluva číslo: 09K881040 0 0 Okresný súd Piešťany 07.03.2009 30.06.2010
ospe-0110-000513/1992/Zb.-20100812-0905 Drahomíra Michalidesová PROFISTAV Zmluva o dielo uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 26 0 Okresný súd Piešťany 10.12.2008 31.12.2008
ospe-0110-000513/1992/Zb.-20100209-0838 GRD, s.r.o. Zmluva o dielo č. 525/09/09 na dodávku schodiskovej plošiny na prepravu osôb s obmedzenou pohyblivosťou 6 0 Okresný súd Piešťany 24.09.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ospe-0110-000513/1992/Zb.-20100812-0852 HOME SERVIS, s.r.o. Zmluva o dielo uzatvorená v súlade s §536 a nasl. Obchodného zákonníka 498 0 Okresný súd Piešťany 01.10.2008 31.12.2009
ospe-0110-000513/1992/Zb.-20091008-1306 IURA EDITION spol.s r.o., OZ COMPRIS software Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 025/2008 1 0 Okresný súd Piešťany 11.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospe-0110-000513/1992/Zb.-20100203-1248 JAPAS, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 156 0 Okresný súd Piešťany 01.08.2009 01.08.2012
ospe-0110-000513/1992/Zb.-20100203-1216 JAPAS, s.r.o. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme nebytových priestorov 0 0 Okresný súd Piešťany 15.05.2009 15.07.2009
ospe-0110-000513/1992/Zb.-20100209-1003 Krajský súd v Trnave Zmluva o prevode správy majetku 0 0 Okresný súd Piešťany 09.02.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ospe-0110-000513/1992/Zb.-20100430-1311 Krajský súd v Trnave Zmluva o prevode správy majetku § 9 zákona č.278/1993 Zb, Spr. 211/08 0 0 Okresný súd Piešťany 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospe-0110-000513/1992/Zb.-20100430-1404 Krajský súd v Trnave Zmluva o prevode správy majetku § 9 zákona č. 278/1993, Spr. 4158/08 0 0 Okresný súd Piešťany 02.06.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospe-0110-00040/1964/Zb.-20100811-0749 LE CHÉQUE DÉJEUNER Zmluva o poskytovaní služieb- Le Cheque Dejeuner 0 0 Okresný súd Piešťany 01.07.2010 30.06.2014
ospe-0110-000513/1992/Zb.-20100430-1319 Okresný súd Piešťany Zmluva o prevode správy majetku § 9 zákona č. 278/1993 Zb., Spr. 456/08 0 0 Okresný súd Trnava 01.11.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospe-0110-000513/1992/Zb.-20091007-1311 Okresný súd Piešťany Zmluva č.23/08/PN Okresný súd Piešťany - Kanál 0 0 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.