Zmluvy za Okresný súd Prievidza


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ospd-0110-000513/1992/Zb.-20081218-1643 BENEFICA, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Pracovnej zdravotnej služby 627 0 Okresný súd Prievidza 01.01.2010 31.12.2010
ospd-0110-000513/1992/Zb.-20081216-1531 CQ Service, spol. sr.o. Kúpna zmluva č. CQOSP/2008/1 3 0 Okresný súd Prievidza 09.12.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospd-0110-00040/1964/Zb.-20090113-1424 Data Centrum Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu 1 ks PC a 1 ks tlačiarne 1 0 Okresný súd Prievidza 21.06.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ospd-0110-000513/1992/Zb.-20081211-1239 DOXX - Stravné lístky o zabezpečovaní poskytovania stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok 3 0 Okresný súd Prievidza 01.01.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ospd-0110-000513/1992/Zb.-20081216-1247 HUKOFLEK-Jozef Hudec Zmluva o službách ochrany pred požiarmi 33 0 Okresný súd Prievidza 02.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospd-0110-000513/1992/Zb.-20081215-1137 IURA EDITION, spol.s r.o. zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv 1 0 Okresný súd Prievidza 26.04.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ospd-0110-00040/1964/Zb.-20081223-0916 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva -poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 200 0 Okresný súd Prievidza 01.01.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ospd-0110-000000/0000/0.0.-20090316-1009 Krajský súd v Trenčíne zmluva o prevode správy majetku štátu 125 0 Okresný súd Prievidza 06.03.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ospd-0110-000000/0000/0.0.-20100312-1254 Krajský súd v Trenčíne zmluva o prevode správy majetku štátu 254 0 Okresný súd Prievidza 05.03.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
ospd-0110-000000/0000/0.0.-20101111-1045 Krajský súd v Trenčíne zmluva o prevode majetku štátu 9 0 Okresný súd Prievidza 08.11.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
ospd-0110-000513/1992/Zb.-20081223-0955 MP cleaning Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích služieb 1 0 Okresný súd Prievidza 01.01.2009 31.12.2010
ospd-0110-000513/1992/Zb.-20081216-1011 MP cleaning zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích služieb 660 0 Okresný súd Prievidza 01.01.2007 31.12.2008
ospd-0110-00040/1964/Zb.-20081216-1505 Obvodný úrad v Prievidzi Zmluva č. OCOaKR-1492-38/2008/7346 o výpožičke 0 0 Okresný súd Prievidza 07.07.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospd-0110-000000/0000/0.0.-20081216-1047 Okresný súd Prievidza základná zmluva o prevode správy súdnych pohľadávok 0 0 Krajský súd v Bratislave 01.10.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ospd-0110-000513/1992/Zb.-20081216-0838 Q - BG, s.r.o. zmluva o dielo - poskytnutie licenčných práv 8 0 Okresný súd Prievidza 14.01.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
ospd-0110-000513/1992/Zb.-20090728-0943 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. zmluva o dodávke plynu 6300140116 0 0 Okresný súd Prievidza 10.07.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ospd-0110-000000/0000/0.0.-20081215-1234 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. zmluva o dodávke plynu ev. č. 602430 0 0 Okresný súd Prievidza 13.07.2004 09.07.2009
ospd-0110-000000/0000/0.0.-20081215-1312 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. zmluva o dodávke plynu ev. č. 602431 0 0 Okresný súd Prievidza 13.07.2004 09.07.2009
ospd-0110-000513/1992/Zb.-20081216-1114 SOFTIP a.s. zmluva č. 1522H226-aplikačné programové vybavenie 169 0 Okresný súd Prievidza 30.12.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospd-0110-000513/1992/Zb.-20081218-0853 Stredoslovenská energetika a.s. zmluva o dodávke a distribúcii elektriny-omylom zaevidovaná 0 0 Okresný súd Prievidza 01.03.2008 31.12.2009