Zmluvy za Okresný súd Martin


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osmt-0110-000513/1992/Zb.-20091015-1301 BE-soft, akciová spoločnosť Licenčná zmluva 0 0 Okresný súd Martin 18.12.2007 17.12.2017
osmt-0110-000000/0000/0.0.-20091030-1130 Ćeská poisťovňa Slovensko, a.s. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsosbenú prevádzkou motorového vozidla 480 0 Okresný súd Martin 10.12.2007 09.12.2009
osmt-0110-00040/1964/Zb.-20091102-1402 DataCentrum Zmluva o výpožičke 0 0 Okresný súd Martin 12.08.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osmt-0110-000513/1992/Zb.-20100416-0950 DOMBYT spol. s r.o. Zmluva o dielo - oprava sociálnych zariadení 3 0 Okresný súd Martin 01.04.2010 18.04.2010
osmt-0110-000513/1992/Zb.-20100416-0959 EuroTel Bratislava, a.s. Zmluva o pripojení - GSM, 400Viac 0 0 Okresný súd Martin 12.01.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
osmt-0110-000513/1992/Zb.-20100208-1032 Generali Poisťovňa a.s. Poistná zmluva na služobné motorové vozidlo 124 0 Okresný súd Martin 10.12.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osmt-0110-000513/1992/Zb.-20100208-1042 Generali Poisťovňa a.s. Poistná zmluva na prívesný vozík 17 0 Okresný súd Martin 01.01.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osmt-0110-000513/1992/Zb.-20091009-1310 Hakom, s.r.o. Zmluva o nájme 278 0 Okresný súd Martin 18.06.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osmt-0110-000513/1992/Zb.-20091103-0847 Igor HOLÍK - MARTINALARM Zmluva o dielo o poskytovaní technickej služby 87 0 Okresný súd Martin 30.06.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
osmt-0110-000513/1992/Zb.-20091102-1315 IURA EDITION spol.s r.o., OZ COMPRIS software Zmluva o dielo a poskytnutie užívacích práv 3 0 Okresný súd Martin 28.11.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osmt-0110-000000/0000/0.0.-20100208-1050 Krajský súd v Bratislave Základná zmluva o prevode správy súdnych pohľadávok 0 0 Okresný súd Martin 31.10.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osmt-0110-000513/1992/Zb.-20100716-1125 Miloš Froľo - M + M Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb (Miloš Froľo´- M + M) 980 0 Okresný súd Martin 24.06.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osmt-0110-000000/0000/0.0.-20091008-1444 Okresný súd Martin Zmluva na dodávku stravných poukážok 0 0 Okresný súd Martin 30.09.2009 30.09.2013
osmt-0110-000513/1992/Zb.-20100209-1015 Okresný súd Martin Kolektívna zmluva účinná od 1.2.2010 0 0 Základná organizácia OZJ v SR pri OS Martin 01.02.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osmt-0110-000000/0000/0.0.-20100603-0840 Okresný súd Martin Zmluva o prevode správy majetku štátu (MFN) 0 0 Okresný súd Martin 31.03.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osmt-0110-000000/0000/0.0.-20100603-0847 Okresný súd Martin Zmluva o prevode správy majetku štátu (Detský domov Necpaly) 0 0 Okresný súd Martin 31.03.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osmt-0110-00040/1964/Zb.-20091016-0933 Okresný súd Martin Zmluva o výpožičke 0 0 Okresný súd Námestovo 03.04.2008 31.12.2008
osmt-0110-00040/1964/Zb.-20091016-0951 Okresný súd Martin Zmluva o výpožičke 0 0 Okresný súd Námestovo 07.04.2008 31.12.2008
osmt-0110-000513/1992/Zb.-20100208-1112 OMEGA - REALITY, a.s. Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 0 0 Okresný súd Martin 01.04.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osmt-0110-000513/1992/Zb.-20100208-1125 OMEGA - REALITY, a.s. Zmluva o dodávke a odbere studenej vody pre výrobu teplej úžitkovej vody a sociálno-hyg. účely 0 0 Okresný súd Martin 01.04.2002 Zmluva na dobu neurčitú.