Zmluvy za Okresný súd Malacky


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osma-0110-000513/1992/Zb.-20090209-1322 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. BVS- Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 0 0 Okresný súd Malacky 01.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osma-0110-000513/1992/Zb.-20090209-0905 Data Centrum Zmluva o výpožičke HIM štátu č. D0624/2008 0 0 Okresný súd Malacky 20.03.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osma-0110-000513/1992/Zb.-20090211-1425 ELMONI - Peter Machovič Zmluva o dielo č. 01/2008 359 0 Okresný súd Malacky 19.03.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osma-0110-000513/1992/Zb.-20100421-1146 JADOX Zmluva o dielo - § 536 Obchodného zákonníka 1 0 Okresný súd Malacky 14.04.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osma-0110-000000/0000/0.0.-20090128-1420 JSM GROUP, spol. s r.o., Zmluva o dodávke prác a služieb 0 0 Okresný súd Malacky 02.01.2008 31.12.2008
osma-0110-000513/1992/Zb.-20090128-1506 JSM GROUP, spol. s r.o., Zmluva o dodávke prác a služieb 0 0 Okresný súd Malacky 01.01.2009 31.12.2009
osma-0110-000513/1992/Zb.-20090128-1615 JSM GROUP, spol. s r.o., zmluva o dodávke prác a služieb 0 0 Okresný súd Malacky 02.01.2008 31.12.2008
osma-0110-000513/1992/Zb.-20100112-1423 JSM GROUP, spol. s r.o., Zmluva o dodávke prác a služieb - JSM upratovanie 0 0 Okresný súd Malacky 31.12.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osma-0110-000513/1992/Zb.-20090209-1451 Krajský súd v Bratislave Zmluva o bezodplatnom prevode DHM štátu 0 0 Okresný súd Malacky 20.03.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osma-0110-000513/1992/Zb.-20090210-1426 Krajský súd v Bratislave Zmluva o bezodplatnom prevode správy DdHM (§ 9 zákona č. 278/1993 Z.z)- KS BA 0 0 Okresný súd Malacky 24.07.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osma-0110-000513/1992/Zb.-20090309-1601 Krajský súd v Bratislave Zmluva o bezodplatnom prevode správy DHM majetku štátu podľa § 9 zákona č. 278/1993 Z.z 0 0 Okresný súd Malacky 02.02.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osma-0110-000513/1992/Zb.-20090202-1004 Krajský súd v Bratislave Zmluva o bezodplatnom prevode HIM a DHM 0 0 Okresný súd Malacky 02.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osma-0110-000513/1992/Zb.-20090209-1056 LUKA TEAM Zmluva o poskytovaní služieb - LUKA TEAM 0 0 Okresný súd Malacky 01.06.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osma-0110-000513/1992/Zb.-20090324-0906 LUKA TEAM Dodatok O K Zmluve poskytovaní služíeb KPO a BOZP uzatv. dňa 1.6.08 0 0 Okresný súd Malacky 01.01.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osma-0110-000513/1992/Zb.-20090210-1126 Mesto Malacky Nájomná zmluva 0 0 Okresný súd Malacky 18.03.2008 31.12.2008
osma-0110-000513/1992/Zb.-20090312-0855 Mesto Malacky Nájomná zmluva 0 0 Okresný súd Malacky 16.02.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osma-0110-000513/1992/Zb.-20090210-1454 MP Elektronik, s.r.o, Zmluva o servisnej činnosti 0 0 Okresný súd Malacky 05.02.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osma-0110-000513/1992/Zb.-20090210-1514 MP Elektronik, s.r.o, Dodatok č.1 k Zmluve o servisnej činnosti zo dňa 5.9.2002 0 0 Okresný súd Malacky 01.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osma-0110-000513/1992/Zb.-20090928-1554 Obvodný úrad Malacky Zmluva č. 2579-1/2009 - o výpožičke CO 0 0 Okresný súd Malacky 24.09.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osma-0110-000513/1992/Zb.-20100513-1433 Obvodný úrad Malacky Zmluva č. A/OKR/2010/01532/33 0 0 Okresný súd Malacky 08.05.2010 Zmluva na dobu neurčitú.