Zmluvy za Okresný súd Levice


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osle-0110-000513/1992/Zb.-20090304-1006 Alianz - Slovenská poisťovňa a.s poistná zmluva na PZP k návrhu č. 9945671439 158 0 okresný súd Levice 18.12.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osle-0110-000513/1992/Zb.-20091230-0953 AXA a.s. Povinné zmluvné poistenie 91 0 okresný súd Levice 01.01.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osle-0110-000513/1992/Zb.-20091230-1002 AXA a.s. povinné zmluvné poistenie 142 0 okresný súd Levice 07.12.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osle-0110-000513/1992/Zb.-20081211-1636 Data Centrum zmluva o výpožičke 0 0 okresný súd Levice 01.05.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osle-0110-000513/1992/Zb.-20081212-1411 JSC s.r.o. Zmluva na výkon upratovacích a čistiacich prác 12 0 okresný súd Levice 02.01.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osle-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1106 JSC s.r.o. zmluva o výkone upratovacích a čistiacich prác 12 0 okresný súd Levice 01.01.2009 31.12.2009
osle-0110-000513/1992/Zb.-20091230-0930 JSC s.r.o. zmluva na výkon čistiacich a upratovacích služieb 29 0 okresný súd Levice 01.01.2010 30.06.2012
osle-0110-000000/0000/0.0.-20090521-1423 KRAJSKÝ SÚD V NITRE Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnut.majetku štátu 4 0 okresný súd Levice 13.02.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osle-0110-000513/1992/Zb.-20081212-0938 Ľubica Brečková ZASYS zmluva o technickej služby 166 0 okresný súd Levice 01.09.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osle-0110-000513/1992/Zb.-20081212-1427 okresný súd Levice nájomná zmluva 66 0 ROSSA BUSINESS COMPANY, spol. s r.o. 10.02.2008 31.12.2008
osle-0110-00040/1964/Zb.-20081212-1445 okresný súd Levice nájomná zmluva o nájme bytu 398 0 JUDr.Precechtel Štefan 02.05.2000 Zmluva na dobu neurčitú.
osle-0110-000000/0000/0.0.-20081229-1413 okresný súd Levice zlmuva o nájme nebytových priestorov 162 0 JUDr.Precechtel Štefan 01.07.2008 01.07.2013
osle-0110-000513/1992/Zb.-20081212-1334 Orange Slovensko a.s. zmluva o poskytovaní služieb GSM 332 0 okresný súd Levice 23.03.1998 Zmluva na dobu neurčitú.
osle-0110-000513/1992/Zb.-20081212-1340 Orange Slovensko a.s. zmluva o poskytovaní služieb GSM 332 0 okresný súd Levice 10.04.2000 Zmluva na dobu neurčitú.
osle-0110-000513/1992/Zb.-20081212-1328 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní služieb GSM 332 0 okresný súd Levice 22.07.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
osle-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1052 PZS,s.r.o., mandátna zmluva o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 1 0 okresný súd Levice 01.11.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osle-0110-000513/1992/Zb.-20081212-1220 Q - BG, s.r.o. zmluva o dielo 4 0 okresný súd Levice 02.04.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
osle-0110-000513/1992/Zb.-20090522-0830 ROSSA BUSINESS COMPANY, spol. s r.o. Nájomná zmluva na prevádzkovanie nápojového automatu 66 0 okresný súd Levice 12.02.2008 31.12.2008
osle-0110-000513/1992/Zb.-20090522-1350 ROSSA BUSINESS COMPANY, spol. s r.o. nájomná zmluva nápojový automat 66 0 okresný súd Levice 12.02.2008 31.12.2008
osle-0110-000513/1992/Zb.-20090522-1405 ROSSA BUSINESS COMPANY, spol. s r.o. nájomná zmluva na prevádzkovanie nápojového automatu 132 0 okresný súd Levice 12.02.2008 31.12.2009