Zmluvy za Okresný súd Lučenec


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
oslc-0110-000513/1992/Zb.-20090417-1426 Cleanliness - Iveta Bartová Zmluva o dielo č. 168 1 0 Okresný súd Lučenec 03.07.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
oslc-0110-000513/1992/Zb.-20090427-1322 COMPRIS software,s.r.o. Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 045/99 0 0 Okresný súd Lučenec 03.05.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
oslc-0110-00040/1964/Zb.-20090420-0804 DataCentrum Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. B044/2002 0 0 Okresný súd Lučenec 11.03.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
oslc-0110-000513/1992/Zb.-20090506-1342 FOLLOW ME Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva 03/501/07 - Do 0 0 Okresný súd Lučenec 24.05.2007 24.05.2007
oslc-0110-000513/1992/Zb.-20090506-1354 FOLLOW ME Slovakia, s.r.o. Servisná zmluva č. 501/07 0 0 Okresný súd Lučenec 24.05.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
oslc-0110-000513/1992/Zb.-20090506-1420 FOLLOW ME Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva 02/500/07-Do 0 0 Okresný súd Lučenec 04.05.2007 24.05.2007
oslc-0110-000513/1992/Zb.-20090506-1431 FOLLOW ME Slovakia, s.r.o. Servisná zmluva č. 500/07 0 0 Okresný súd Lučenec 24.05.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
oslc-0110-000513/1992/Zb.-20090511-1214 Globtel GSM, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb GSM č. 00276615 0 0 Okresný súd Lučenec 11.11.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
oslc-0110-000513/1992/Zb.-20090512-1335 Globtel GSM, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb GSM číslo 046359 0 0 Okresný súd Lučenec 11.09.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
oslc-0110-000513/1992/Zb.-20100308-0943 Ján Chriašteľ Zmluva o poskytovaní služieb, J.Chriašteľ, Spr. 275/10 0 0 Okresný súd Lučenec 01.03.2010 28.02.2011
oslc-0110-000513/1992/Zb.-20090424-1451 Kelcom International Banská Bystrica, s.r.o. Zmluva o servisnej a revíznej činnosti č. Spr. 731/2003 0 0 Okresný súd Lučenec 10.10.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
oslc-0110-000513/1992/Zb.-20091127-1207 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva č. 3490879159 0 0 Okresný súd Lučenec 23.11.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
oslc-0110-000000/0000/0.0.-20090506-1238 Krajský súd Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Spr. 265/08 0 0 Okresný súd Lučenec 15.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
oslc-0110-00040/1964/Zb.-20101110-0752 Krajský súd v Banskej Bystrici Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu Spr. 1090/10 0 0 Okresný súd Lučenec 30.09.2010 31.12.2012
oslc-0110-00040/1964/Zb.-20090424-1037 Obvodný úrad v Lučenci Zmluva č.: A/2008/01512-76 o výpožičke majetku štátu 0 0 Okresný súd Lučenec 11.09.2008 03.03.2010
oslc-0110-000000/0000/0.0.-20090506-1308 Okresný súd Banská Bystrica Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Spr. 687/07 0 0 Okresný súd Lučenec 30.04.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
oslc-0110-000000/0000/0.0.-20090722-1258 Okresný súd Banská Bystrica Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Spr. 1340/09 0 0 Okresný súd Lučenec 31.07.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
oslc-0110-000000/0000/0.0.-20090514-1153 Okresný súd Lučenec Zmluva o zabezpečení stravovania príslušníkov JS 0 0 Ústav na výkon väzby Banská Bystrica 01.06.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
oslc-0110-000513/1992/Zb.-20090507-1347 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení Orange Slovensko č. A2663039 0 0 Okresný súd Lučenec 23.11.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
oslc-0110-000513/1992/Zb.-20090514-0802 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. A3029136 Orange Slovensko 0 0 Okresný súd Lučenec 11.05.2007 13.10.2009