Zmluva č. ZD1/EO/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZD1/EO/2009
Dodávateľ:GlobNet s.r.o., Kysucký Lieskovec
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy SKPB
Zmluvne dohodnutá čiastka:48 142,58
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:48 142,58
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika

Prílohy