Zmluvy za Okresný súd Komárno


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
oskn-0110-00040/1964/Zb.-20081215-1223 Data Centrum Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Komárno 25.07.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
oskn-0110-000513/1992/Zb.-20081215-1244 Dezider NÉMETH - montáž, opravy a revízie výťahov Zmluva o dielo na zabezpečenie revízií, opráv, servisu 0 0 Okresný súd Komárno 01.06.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
oskn-0110-000513/1992/Zb.-20081216-1019 IURA EDITION, spol.s r.o. Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. Z-108/2007 1 0 Okresný súd Komárno 19.12.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
oskn-0110-00040/1964/Zb.-20090506-1501 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group POISTNÁ ZMLUVA Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 164 0 Okresný súd Komárno 13.05.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
oskn-0110-000000/0000/0.0.-20081222-0847 Okresný súd Komárno Dočasná zmluva o výpožičke § 13 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 0 0 Krajská prokuratúra Nitra 31.10.2007 31.03.2010
oskn-0110-000000/0000/0.0.-20081222-1002 Okresný súd Komárno Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 13 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu 811 0 DANUBIUS spol. s r.o. 31.10.2008 31.10.2013
oskn-0110-00040/1964/Zb.-20090810-1011 Okresný súd Komárno Zmluva o výpožičke uzavretá podľa § 659 až 662 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení nesk.predpisov 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.04.2005 31.12.2008
oskn-0110-000513/1992/Zb.-20081216-0957 Q - BG, s.r.o. Zmluva o dielo uzavretá podľa ustanovenia § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. čislo 97054 6 0 Okresný súd Komárno 27.03.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
oskn-0110-000513/1992/Zb.-20081216-1043 Róbert Rancsó Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb 23 0 Okresný súd Komárno 01.02.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
oskn-0110-000513/1992/Zb.-20090415-1113 Slovak Telekom, a. s. Zmluva o pripojení uzatvorená podľa zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách 0 0 Okresný súd Komárno 20.03.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
oskn-0110-000513/1992/Zb.-20081216-1115 Slovak Telekom, a.s. Dohoda o Voliteľnom volacom programe Business Partner 0 0 Okresný súd Komárno 01.11.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
oskn-0110-000513/1992/Zb.-20081216-1519 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Licenčná zmluva na dodávku programového vybavenia číslo zmluvy: S635 165 646 850 0 Okresný súd Komárno 01.02.1996 Zmluva na dobu neurčitú.
oskn-0110-000513/1992/Zb.-20081215-1344 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 0 0 Okresný súd Komárno 24.11.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
oskn-0110-000513/1992/Zb.-20081216-1244 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Komárno 27.10.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
oskn-0110-000513/1992/Zb.-20081216-1301 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Komárno 29.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
oskn-0110-000513/1992/Zb.-20081212-1407 Vaša stravovacia spol.s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov 0 0 Okresný súd Komárno 01.09.2005 31.08.2010
oskn-0110-000513/1992/Zb.-20081216-0849 Západoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 0 0 Okresný súd Komárno 02.06.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
oskn-0110-000513/1992/Zb.-20081216-0947 Západoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi 0 0 Okresný súd Komárno 01.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.