Zmluva č. oskeo-0110-000513/1992/Zb.-20100812-0825

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:oskeo-0110-000513/1992/Zb.-20100812-0825
Dodávateľ:KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zákonné poistenie motorového vozidla č. 0527824
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Košice - okolie
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy