Zmluvy za Okresný súd Košice I


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
oske1-0110-000513/1992/Zb.-20100806-0736 Allianz - Slovenská poisťovňa Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8013543577 653 0 Okresný súd Košice I 01.10.2004 03.02.2009
oske1-0110-000513/1992/Zb.-20100806-0936 COMPRIS software,s.r.o. Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 054/99 380 0 Okresný súd Košice I 18.05.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
oske1-0110-000513/1992/Zb.-20100806-0946 Eurest, spol. s r. o. Zmluva o zabezpečení stravovacích služieb 0 0 Okresný súd Košice I 28.12.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
oske1-0110-000513/1992/Zb.-20100806-0818 Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice Zmluva o vykonaní činnosti pracovnej zdravotnej služby 0 0 Okresný súd Košice I 11.03.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
oske1-0110-000513/1992/Zb.-20100806-0843 Globtel GSM, a.s. Zmluva o poskytnutí služieb GSM č. 052369 0 0 Okresný súd Košice I 08.08.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
oske1-0110-000513/1992/Zb.-20100806-0900 Globtel GSM, a.s. Zmluva o poskytnutí služieb GSM č. 106465 0 0 Okresný súd Košice I 07.05.1995 Zmluva na dobu neurčitú.
oske1-0110-000513/1992/Zb.-20100806-0802 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkou motorového vozidla č. 6541990809 106 0 Okresný súd Košice I 07.12.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
oske1-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1010 Krajský súd v Bratislave Základná zmluva o prevode správy súdnych pohľadávok 0 0 Okresný súd Košice I 31.12.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
oske1-0110-000513/1992/Zb.-20100806-0955 Q - BG, s.r.o. Zmluva o dielo č. 97004 0 0 Okresný súd Košice I 12.03.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
oske1-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1409 Slovenská pošta š.p. Zmluva o platení a zúčtovaní istiny na úver poštovného 0 0 Okresný súd Košice I 10.05.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
oske1-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1303 Slovenská pošta, a.s. Zmluva na zabezpečenie zbernej jazdy 0 0 Okresný súd Košice I 01.05.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
oske1-0110-000513/1992/Zb.-20100806-0830 Slovenské telekomunikácie, a.s. Súhlas s prevodom telefónneho účastníctva týchto telefónnych staníc č. 10907/99 0 0 Okresný súd Košice I 27.04.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
oske1-0110-000513/1992/Zb.-20100809-0822 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu SPP 0 0 Okresný súd Košice I 01.06.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
oske1-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1254 SOFTIP a.s. Zmluva č. 1613H137 SOFTIP, a.s. 0 0 Okresný súd Košice I 30.06.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
oske1-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1342 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100911762C 0 0 Okresný súd Košice I 01.06.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
oske1-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1348 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. 30-000031968PO2010 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní z povrchového odt 0 0 Okresný súd Košice I 01.06.2010 Zmluva na dobu neurčitú.