Zmluvy za Okresný súd Dunajská Streda


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osds-0110-000513/1992/Zb.-20100812-0935 Anna Hlatká - DADA Zmluva o poskytovaní služby č. 9/2006 1 0 Okresný súd Dunajská Streda 28.12.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osds-0110-000513/1992/Zb.-20090922-1513 IURA EDITION spol.s r.o., OZ COMPRIS software Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. Z-006/2008 0 0 Okresný súd Dunajská Streda 07.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osds-0110-000513/1992/Zb.-20100118-1349 Jozef Szakál Zmluva č. 01/2010/BOZP 35 0 Okresný súd Dunajská Streda 11.01.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osds-0110-000513/1992/Zb.-20100118-1449 Jozef Szakál Zmluva č. 01/2010/OPP 50 0 Okresný súd Dunajská Streda 11.01.2010 31.12.2010
osds-0110-000000/0000/0.0.-20100118-1328 Krajský súd v Trnave Zmluva o prevode správy majetku 0 0 Okresný súd Dunajská Streda 30.12.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osds-0110-000513/1992/Zb.-20090923-1452 LE CHÉQUE DÉJEUNER Zmluva o poskytovaní stravovania 0 0 Okresný súd Dunajská Streda 24.02.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
osds-0110-000513/1992/Zb.-20090922-1523 Pavel Ješ - JP-Servis Obchodná zmluvy na poskytovanie servisnej a kontrolej služby 0 0 Okresný súd Dunajská Streda 11.03.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
osds-0110-000513/1992/Zb.-20090923-1504 Perfects a.s. Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Okresný súd Dunajská Streda 01.11.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osds-0110-000513/1992/Zb.-20090922-1404 PURA Zmluva o odvoze a uložení tuhého komunálneho odpadu 0 0 Okresný súd Dunajská Streda 01.04.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
osds-0110-000513/1992/Zb.-20090923-1524 Slovenská pošta š.p. Zmlua o prenájme zamykateľného poštového priečinka 0 0 Okresný súd Dunajská Streda 19.03.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
osds-0110-000513/1992/Zb.-20090922-1446 UNITEC HOLDING servisná zmluva 0 0 Okresný súd Dunajská Streda 01.10.1998 Zmluva na dobu neurčitú.
osds-0110-00040/1964/Zb.-20100216-1359 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Zmluva o zakúpení stravných poukážok 0 0 Okresný súd Dunajská Streda 01.01.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osds-0110-000513/1992/Zb.-20090922-1433 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi 0 0 Okresný súd Dunajská Streda 01.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.