Zmluvy za Okresný súd Dolný Kubín


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osdk-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1451 COMPRIS software,s.r.o. Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv 025/99 ASPI 1 0 Okresný súd Dolný Kubín 12.03.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
osdk-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1510 DataCentrum Zmluva o výpožičke č. B037/2002 DataCentrum 0 0 Okresný súd Dolný Kubín 11.09.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osdk-0110-000513/1992/Zb.-20100812-2019 Helena Paluga, HEPA-SERVIS Zmluva č.1/6/09 o poskytovaní služieb 1 0 Okresný súd Dolný Kubín 01.07.2009 30.06.2011
osdk-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1642 Ing. Anton Povalač Zmluva o poskytovaní a dodávaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 50 0 Okresný súd Dolný Kubín 01.03.2008 31.12.2010
osdk-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1755 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Zmluva č. 349 0579859 ( zmluvné poistenie auta ) 157 0 Okresný súd Dolný Kubín 05.05.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osdk-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1814 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Zmluva č. 570 0200801 (havarijné o´poistenie auta) 497 0 Okresný súd Dolný Kubín 05.05.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osdk-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1854 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Zmluva č. 6 552 614 470 poistenie majetku (Kooperatíva) 495 0 Okresný súd Dolný Kubín 01.03.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osdk-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1918 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Zmluva č. 6 552 614 278 poistenie budovy (Kooperatíva) 497 0 Okresný súd Dolný Kubín 01.03.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osdk-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1832 Obvodný úrad v Dolnom Kubíne Zmluva o výpožičke 2008/037 DK (CO materiál) 0 0 Okresný súd Dolný Kubín 14.08.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osdk-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1932 Okresný súd Dolný Kubín Zmluva o nájme bytu 42 0 Jordán Jokel 02.03.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osdk-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1614 Okresný súd Dolný Kubín Zmluva o výpožičke ( OP ) 0 0 Krajská prokuratúra Žilina 01.08.2006 31.07.2011
osdk-0110-000513/1992/Zb.-20100813-0741 Orange Slovensko, a.s. Zmluva č. A3491637-0001 Orange 34 0 Okresný súd Dolný Kubín 15.12.2007 31.12.2010
osdk-0110-000513/1992/Zb.-20100825-1416 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení Orange Prima - registračná listina 8 0 Okresný súd Dolný Kubín 19.08.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osdk-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1625 OTIS Výťahy, s.r.o. Zmluva o dielo P5101 OTIS 261 0 Okresný súd Dolný Kubín 01.11.2006 30.10.2011
osdk-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1502 Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, OZ Dolný Kubín Zmluva č. 637/2002 na dodávku vody a na odvádzanie odpadových vôd 0 0 Okresný súd Dolný Kubín 27.09.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osdk-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1519 Slovenská pošta, š.p. OZ SsRP B.Bystrica, SPP Liptovský Mikuláš Zluva o poskytnutí poštového priečinka 10 0 Okresný súd Dolný Kubín 24.03.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osdk-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1604 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu ev. č. 504814 0 0 Okresný súd Dolný Kubín 21.07.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
osdk-0110-000513/1992/Zb.-20100813-0706 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke a distrib.elektriny 0 0 Okresný súd Dolný Kubín 01.07.2009 31.12.2011
osdk-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1449 Štefan Demko Alarm D Zmluva č.1005 Alarm D 66 0 Okresný súd Dolný Kubín 01.08.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osdk-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1345 Technické služby s.r.o. Zmluva o zneškodnení tuhého domového odpadu 180/96 172 0 Okresný súd Dolný Kubín 01.04.1996 Zmluva na dobu neurčitú.