Zmluva č. 3/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2007
Dodávateľ:Geometra Trenčín s.r.o., Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo ROEP Lysá pod Makytou
Zmluvne dohodnutá čiastka:32 861,98
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:32 861,98
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika

Prílohy