Zmluva č. osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090608-1427

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090608-1427
Dodávateľ:Q - BG, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - Q - BG
Zmluvne dohodnutá čiastka:829,85
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bardejov
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy