Zmluvy za Okresný súd Bardejov


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20100825-1646 Slovak Telecom Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Bardejov 03.02.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20100825-1654 Slovak Telecom Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Bardejov 03.02.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090603-1110 Slovenská pošta š.p. Zmluva o poskytnutí poštového priečinka 5 0 Okresný súd Bardejov 01.01.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1436 Slovenská pošta, a.s. Zmluva na zabezpečenie zbernej jazdy 0 0 Okresný súd Bardejov 10.06.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090609-1117 SOFTIP a.s. Zmluva č.1613H356 SOFTIP 1 0 Okresný súd Bardejov 23.10.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090608-1113 Vaša stravovacia spoločnosť s r. o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 0 0 Okresný súd Bardejov 27.05.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090609-1502 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyúčtovaním 0 0 Okresný súd Bardejov 01.01.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090608-1342 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanal 0 0 Okresný súd Bardejov 15.04.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1110 Wustenrot poisťovňa, a. s. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 119 0 Okresný súd Bardejov 01.01.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
<<1 2