Zmluva č. 2/EO/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/EO/2006
Dodávateľ:SLOV - NAR s.r.o., Topoľčany, Bernolákova
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Upratovanie administratívnych priestorov SKTN
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 121,09
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 121,09
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika

Prílohy