Zmluva č. 22/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:22/2006
Dodávateľ:Ing. Jozef Urban - Geodetické práce, Levice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo ROEP Vaďovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:31 600,62
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:31 600,62
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika

Prílohy