Zmluva č. 21/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:21/2006
Dodávateľ:Geoex s.r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo ROEP Lubina
Zmluvne dohodnutá čiastka:55 830,38
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:55 830,38
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika

Prílohy