Zmluva č. 1/EO/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/EO/2006
Dodávateľ:HLATKÁ Anna - DADA, Trenčín, Goliánova
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Upratovanie administratívnych priestorov na KÚTN, SKPU, SKBN
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 421,23
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 421,23
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika

Prílohy