Zmluva č. 19/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:19/2006
Dodávateľ:Gepos s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo ROEP Rudník
Zmluvne dohodnutá čiastka:38 801,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:38 801,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika

Prílohy