Zmluva č. 15/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:15/2006
Dodávateľ:Ing. Ján Masarik-GEODET, Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo ROEP Dolná Súča
Zmluvne dohodnutá čiastka:36 513,31
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:36 513,31
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika

Prílohy