Zmluva č. 110706/EO/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:110706/EO/2006
Dodávateľ:VOTEP, s.r.o, Bánovce nad Bebravou, Partizánska
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rekonštrukcia plynovej kotolne na Správe katastra Trenčín
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 949,74
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 949,74
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika

Prílohy