Zmluva č. 10/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10/2008
Dodávateľ:Geodézia Žilina a.s., Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo ROEP Morovno
Zmluvne dohodnutá čiastka:18 762,87
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:18 762,87
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:ÚGKK Bratislava, BRATISLAVA, Chlumeckého

Prílohy