Zmluva č. 10/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10/2006
Dodávateľ:V-Geo - Vladimír Lacko, Rimavská Sobota
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo ROEP Opatovce nad Nitrou
Zmluvne dohodnutá čiastka:20 958,64
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:20 958,64
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika

Prílohy