Zmluva č. 1-2/EO/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1-2/EO/2010
Dodávateľ:INSTA-PL, s.r.o., Prievidza, Inžinierska
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rekonštrukcia plynovej kotolne SKPD, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika

Prílohy