Zmluvy za Krajský súd Prešov


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20091124-1054 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č.50-00002613PO2009 1 0 Krajský súd Prešov 09.11.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090331-1238 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke elektriny č. 5100264783C 0 0 Krajský súd Prešov 16.12.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090330-1514 Vaša stravovacia spoločnosť s r. o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov - Vaša stravovacia, s.r.o. 18 0 Krajský súd Prešov 23.04.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090330-1142 Ústav na výkon väzby Prešov Zmluva o dielo č. ÚVV 2-32/34-2008 1 0 Krajský súd Prešov 26.11.2008 31.12.2008
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20100121-0955 Ústav na výkon väzby Prešov Zmluva o dielo ÚVV 2-19/34-2010 1 0 Krajský súd Prešov 13.01.2010 31.12.2010
kspo-0040-000513/1992/Zb.-20100104-1321 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Kúpna zmluva 4 0 Krajský súd Prešov 19.11.2009 19.11.2009
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20100120-1215 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Kúpna zmluva- ÚVV Želiezovce 14 0 Krajský súd Prešov 19.11.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20091109-1147 UNION poisťovacia a.s. Zmluva o využívaní elektronických služieb - UNION 0 0 Krajský súd Prešov 22.10.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1131 ÚEOS - Komercia Mandátna zmluva na výkon činností spojených s VO- ÚEOS Komercia BA 7 0 Krajský súd Prešov 20.11.2006 31.05.2007
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090331-1321 STAVOPROJEKT Zmluva na výkon autorského dozoru pre stavbu 107 0 Krajský súd Prešov 27.03.2008 30.11.2009
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090313-1054 SOFTIP a.s. Zmluva o poskytnutí práva používať IS HERKULES SOFTIP 1 0 Krajský súd Prešov 10.12.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090330-1600 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 1 0 Krajský súd Prešov 01.01.2009 31.12.2009
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20100104-1311 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu - SPP 1 0 Krajský súd Prešov 04.12.2009 31.12.2010
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090317-1423 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update programového vybavenia č. S822 068 410 - SUP Bratislava 2 0 Krajský súd Prešov 02.04.2008 31.12.2008
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090629-1140 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update programového vybavenie č.S847068410 - SUP Bratislava 2 0 Krajský súd Prešov 23.06.2009 22.06.2010
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090318-0913 Slovenská pošta, a.s. Zmluva na zabezpečenie zbernej jazdy 3 0 Krajský súd Prešov 15.10.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090313-1213 Slovak Telekom, a. s. poskytnutie verejnej telefónnej služby 0 0 Krajský súd Prešov 02.02.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090330-1411 SAPEX s.r.o. Zmluva o poskytovaní stravovania 11 0 Krajský súd Prešov 06.07.1998 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090316-1326 RTVS, s.r.o. úhrada za služby verejnosti STV a SRo 80 0 Krajský súd Prešov 17.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090313-1239 Q - BG, s.r.o. Zmluva na poskytnutie licencie č. 97011 - Q-BG soft 2 0 Krajský súd Prešov 18.03.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
1 2 3 4 >>