Zmluva č. 188/510/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:188/510/2010
Dodávateľ:Astech, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1998-6 Eurokód 8: Veže, stožiare a komíny
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 400,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 400,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 400,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MVRR SR

Prílohy