Zmluva č. ja-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1225

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ja-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1225
Dodávateľ:Coca Cola Bevereges Slovakia, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová zmluva o dodávkach nealkoholických nápojov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Justičná akadémia
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy