Zmluva č. ja-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1151

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ja-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1151
Dodávateľ:Carmin,s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na poskytovanie stravovacích služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Justičná akadémia
Poznámka:

Prílohy