Zmluva č. ja-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1059

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ja-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1059
Dodávateľ:DOSS, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:11,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Justičná akadémia
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy