Zmluva č. 167/2010-3100-2020/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:167/2010-3100-2020/2010
Dodávateľ:Bit- STUDIO Bratislava, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o servise
Zmluvne dohodnutá čiastka:33 915,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:33 915,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy