Zmluva č. ZMLUVA O DIELO/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZMLUVA O DIELO/2007
Dodávateľ:COM-KLÍMA, s. r. o., Komárno, Hradná 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a montáž klimatizačných zariadení
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 071,28
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 071,28
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6

Prílohy