Zmluva č. 6/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2007
Dodávateľ:GEODET SNINA, s.r.o, Snina, Partizánska 1057
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Lascov
Zmluvne dohodnutá čiastka:20 935,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:20 935,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6

Prílohy