Zmluva č. 14/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14/2007
Dodávateľ:GEOPLAN Prešov, s. r. o., Prešov, Konštantínova č. 3,
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Kvačany
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 818,03
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 818,03
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6

Prílohy