Zmluva č. ORHZ-333-1/2008/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ORHZ-333-1/2008/2008
Dodávateľ:ABIS, Ing. Marián Husár, Rozmatínova 3, Komárno
Predmet zmluvy - názov zmluvy:projektová dokumentácia na rekonštrukciu HS Komárno
Zmluvne dohodnutá čiastka:33 575,64
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:33 575,64
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KRHZ-NR

Prílohy