Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
UIA-27-263 ZEKON, a. s., Michalovce Zmluva na dodanie "Odevného systému 2006" 153 658 0 MO SR , Úrad pre investície a akvizície 04.04.2007 28.06.2007
UIA-27-2261 ZEKON, a. s., Michalovce Zmluva na dodanie Odevného systému 2006 38 414 0 MO SR , Úrad pre investície a akvizície 22.11.2007 10.12.2007
UIA-26-578 ZEKON akciová spoločnosť Michalovce, Michalovce Rámcová dohoda na dodanie odevného systému 2006 0 0 MO SR , Úrad pre investície a akvizície 04.12.2006 31.12.2009 Zmluva bez peňažného plnenia
SAMaV KE 9/2009 ZEKA - Marián Kasprišin, Levočská 866, 058 01 Poprad CE 10.00.00 Kryty Už6A - GP na zápis stavieb 17 017 0 Ministerstvo obrany SR 13.10.2009 zmluva ukončená dodaním GP a úhradou dohodnutej ceny
UVSZA-15-10-6-55-2006-AHSk Združenie NEXUS Žilina Zmluva podľa par. 269 Obchodného zákonníka 672 0 VS Žilina 30.11.2007 30.11.2007
USZV-2-58-2010 Združenie Lešť 2010 K.P.A. a.s. Bratislava ZoD č. KaVSÚ-3-322/2010 na rekonštrukciu a modernizáciu objektov Slávia 300 5 573 758 4 645 399 ZV MO SR 07.05.2010 02.07.2011
USZV-2-70-2010 Združenie Lešť 2010 K.P.A. a.s. Bratislava Zmluva č. 66/2010 o poskytovaní energií spojených s rekonštrukciou a modernizáciou objektov Slávia 300 0 0 ZV MO SR 02.07.2010 02.07.2011
PSBMI-1/2010-Z Združenie Firma Leník, zastúpená Miroslav Leník, Humenné Zmluva o poskytnutí služby - Upratovanie vonkajších priestorov PSB MI 186 720 46 038 SEMaI 01.01.2010 31.12.2010
VŠC-7/2009-59-VŠC Zbrojnica s. r. o., Ul. Mieru 68/70, Halič Zmluva o ubytovaní 1 680 0 VŠC Dukla 16.08.2009 23.08.2009
VSBB-6-3-35-2006 Zberne surovín Žilina , a.s. Žilina Kúpna zmluva na dodávku druhotných surovín 0 0 zemná vojenská správa Banská Bystrica 10.07.2006 Likvidácia neupotrebiteľného železného odpadu
RVP-26-50-2009 ZaV Lešť * Dohoda č. 2 o poskytovaní a úhrade stravy 58 488 22 302 Riaditeľstvo Vojenskej polície 01.01.2010 31.12.2010 celkové náklady VP
RVP-236-31-2008 ZaV Lešť * Zmluva o stravovaní 31 098 0 Riaditeľstvo Vojenskej polície 01.07.2008 31.12.2008 celkové náklady VP
RVP-26-2009 ZaV Lešť * Zmluva o stravovaní 66 891 0 Riaditeľstvo Vojenskej polície 01.01.2009 31.12.2009 celkové náklady VP
RVP-84-3-2007 ZaV Lešť Dohoda č. 2 o zabezpečení špec. výcviku 327 0 Riaditeľstvo Vojenskej polície 01.01.2007 31.12.2007
VŠC-N-7/2008-17-VŠC ZARES BB, Švermova 45, Banská Bystrica Zmluva o prenájme plaveckých dráh 2 856 0 VŠC Dukla 02.01.2008 30.04.2008
VŠC-N-7/2008-48-VŠC ZARES BB, Švermova 45, Banská Bystrica Zmluva o prenájme plaveckých dráh 1 004 0 VŠC Dukla 01.05.2008 30.06.2008
VŠC-7/2009-8-VŠC ZARES BB, Švermova 45, Banská Bystrica Zmluva o prenájme plaveckých dráh 2 719 0 VŠC Dukla 02.01.2009 30.04.2009
VŠC-N-7/2008-47-VŠC ZARES BB, Švermova 45, Banská Bystrica Zmluva o prenájme plaveckých dráh 1 004 0 VŠC Dukla 01.05.2008 30.06.2008
KaVSÚ-1-1211/2007 Západoslovenské žriedla, a. s. Santovka KZ - balená pitná voda mineralizovaná CPV: 15981200-0 19 196 0 OS SR 26.11.2007 07.12.2007
PSB HC-40-1/2010 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Galanta Dodatok č.3 - Dodávka vody na rok 2010-Sereď. 40 000 24 553 Hlohovec 01.01.2010 31.12.2010