Zmluvy za Okresný súd Bardejov


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090610-1345 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Bardejov 14.11.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090611-1432 Alianz - Slovenská poisťovňa a.s Poistná zmluva pre pistenie motorových vozidiel 0 0 Okresný súd Bardejov 05.11.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090611-1440 Alianz - Slovenská poisťovňa a.s Poistná zmluva na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 0 0 Okresný súd Bardejov 01.01.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-00040/1964/Zb.-20090611-1536 DataCentrum Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Bardejov 12.06.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-00040/1964/Zb.-20090612-0942 Okresný súd Bardejov Zmluva o výpožičke 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.04.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-00040/1964/Zb.-20090612-0949 Okresný súd Bardejov Zmluva o výpožičke 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.04.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090616-0948 EVPÚ a.s. Zmluva o poskytovaní služby CA EVPÚ 0 0 Okresný súd Bardejov 21.11.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090616-1402 PROFI-CO s.r.o. Servisná zmluva o údržbe neverejného telekomunikačného zariadenia 0 0 Okresný súd Bardejov 30.06.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090616-1510 Innovatrics, s.r.o. Kúpna zmluva systému evidencie dochádzky Fingera 0 0 Okresný súd Bardejov 29.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090608-1113 Vaša stravovacia spoločnosť s r. o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 0 0 Okresný súd Bardejov 27.05.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1436 Slovenská pošta, a.s. Zmluva na zabezpečenie zbernej jazdy 0 0 Okresný súd Bardejov 10.06.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1037 COPASTAV, s.r.o. Zmluva o dielo - oprava strechy 0 0 Okresný súd Bardejov 30.10.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20100825-1622 Slovak Telecom Dohoda o voliteľnom volacom programe Biznis Partner nonstop 0 0 Okresný súd Bardejov 23.03.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20100825-1638 Slovak Telecom Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Bardejov 03.02.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20100825-1646 Slovak Telecom Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Bardejov 03.02.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20100825-1654 Slovak Telecom Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Bardejov 03.02.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090608-1342 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanal 0 0 Okresný súd Bardejov 15.04.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090609-1502 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyúčtovaním 0 0 Okresný súd Bardejov 01.01.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090609-1614 Bardterm,s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 11/06 0 0 Okresný súd Bardejov 15.12.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090610-0908 EKOBARD, a.s. Zmluva o podmienkach zberu a likvidácie komunálnych odpadov 0 0 Okresný súd Bardejov 22.01.2007 Zmluva na dobu neurčitú.